Tulokset

Tulospalvelut

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Kaikille avoin palvelu, jossa tilasto- ja indikaattoritietoa laaja-alaisesti eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta.

töissä.fi-palvelu

Kaikille avoin palvelu, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, opiskelupaikkaa hakevat ja uraohjauksen parissa työskentelevät.

AILA-palvelu

Uraseuranta-aineistot ovat tulevaisuudessa saatavilla tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun Tietoarkiston AILA-palvelusta.

 

Tulokset vuoden 2020 kyselystä (2015 valmistuneet)

Koulutusalakohtaiset raportit

Tekniikan alojen työllisyys, 2013-2015

Luonnonvara-ala, 2013-2015 valmistuneet

Humanististen ja taidealojen valmistuneet, 2013-2015

Pavelualat, 2015 valmistuneet

Koosteet uraseurantakyselyn tuloksista syksy 2020 (valmistuneet 2015)

Uraseurantakyselyn tuloksia, 2015 valmistuneet

UAS’ career monitoring survey – results of the graduates of 2015

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2015

YAMK-tutkinnon suorittaneet, 2015 valmistuneet

YAMK-tutkinnon 2013–2015 suorittaneet ammattikorkeakoulujen uraseurannassa

Katoanalyysi  2015 valmistuneet

 

Edellisten vuosien tulokset on nähtävillä täällä.