Kyselyn toteutus

Ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet, ja miten tutkinto vastaa työelämän tarpeita? Minkälainen on korkeakoulutetun urapolku? Näitä kysymyksiä selvitetään valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyllä.

 

Kohderyhmä

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain noin 27 000 ammattikorkeakoulusta viisi vuotta sitten valmistuneelle, AMK- tai YAMK- tutkinnon suorittaneelle henkilölle.

 

Tulosten hyödyntäminen

Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää valtakunnallisia kyselytuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

 

Uraseurannan toteuttaminen

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa (vuosikello).
Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toteuttamiseksi ja uraseurantatiedon levittämiseksi on perustettu ammattikorkeakoulujen muodostama valtakunnallinen uraseurantaverkosto. Kyselyn teknisestä toteuttamisesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n.

 

Eettiset periaatteet

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toteuttamista ohjaavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n hyväksymät eettiset periaatteet. Arenen rehtorikokous hyväksyi eettiset periaatteet toukokuussa 2020.

 

Aineiston käsittely

Tietoa kerätään, säilytetään ja käytetään vastuullisesti vastaajien oikeuksia ja henkilön tietosuojaa kunnioittaen. Tiedonkeruun kaikissa vaiheissa noudatetaan asiamukaisia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Kyselyiden tulokset raportoidaan systemaattisesti, vastuullisesti, tietosuoja-asetusta ja hyvää tieteellistä tapaa noudattaen.

 

Tulokset vaikuttavat ammattikorkeakoulujen valtiolta saamaan rahoitukseen

Uraseurantakyselyn vastausten perusteella ammattikorkeakouluille jaetaan 3 % niiden perusrahoituksesta. Kyselystä valikoitiin rahoitusmalliin vaikuttavat kysymykset siten, että ne mittaisivat tutkinnon suorittaneen henkilön tyytyväisyyttä saamaansa korkeakoulutukseen, mahdollisuuksia hyödyntää korkeakoulussa hankittua osaamista työelämässä, työn vaativuutta suhteessa saatuun korkeakoulutukseen sekä korkeakoulutuksen merkitystä osaamisen kehittämisessä (OKM 2017).

Lisätietoa amkien uraseurannasta

Jos sinulla tulee kysyttävää uraseurantakyselystä tai sen toteuttamisesta, voit olla yhteydessä  Satu Helmeen: satu.helmi@turkuamk.fi / 050 598 5563