Resultat

Resultattjänster

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen

En öppen tjänst med omfattande statistisk information och indikatorinformation om utbildning inom olika sektorer och placering i arbetslivet efter utbildningen, forskning vid yrkeshögskolor, befolkningens utbildningsstruktur och studerandenas socioekonomiska bakgrund.

töissä.fi-palvelu

En öppen tjänst vars målgrupp i första hand är studerande, personer som söker studieplats och personer som arbetar med karriärhandledning.

Tjänsten AILA

I framtiden kan du ta del av karriäruppföljningsmaterialet i Dataarkivets AILA-tjänst för forskning, undervisning och studier.

 

Resultat 2013-2015

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2015

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2014

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2013