Kyselyn sisältö

Uraseurantakysely AMKista valmistuneille

Uraseurantakysely on tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa.   Vastausten perusteella autetaan nykyisiä opiskelijoita heidän urapohdinnoissaan ja kehitetään tulevaisuuden ammattikorkeakoulutusta yhä työelämälähtöisemäksi. Vastaajien taustatiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, Virrasta.

Uraseurantakyselyn teemat:

Kysely koostuu pääosin monivalintakysymyksistä sekä muutamasta avoimesta kysymyksestä.

  • Taustatiedot (opiskelijarekisteristä)
  • Aikaisempi koulutus ja työkokemus
  • Tyytyväisyys tutkintoon uran kannalta (tutkinnon arvostus ja tunnettuus, tutkinnon tuottamat valmiudet, kokonaistyytyväisyys, suositteluhalukkuus (NPS)
  • Työuran kokonaisuus (työllistyminen, työuran katkokset, tyytyväisyys, yrittäjyys, tutkintoa vastaavalla alalla työskentely)
  • Sijoittuminen työelämään (ammatti, sektori, ala, palkka, työpaikan sijainti)
  • Kouluttautuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen, kouluttautumisen syyt
  • Oman osaamisen ja työn vastaavuus
  • Geneeristen osaamisten tärkeys omassa työssä vs. miten opiskelu niitä kehitti
  • Vinkit tämän hetken opiskelijoille
  • Tulevaisuuden uratoiveet
Tutustu kyselylomakkeeseen alla olevista linkeistä: