Uraseurantaverkosto

Uraseurantakyselyn toteuttamiseksi ja uraseurantatiedon levittämiseksi on perustettu ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteistyöverkosto, uraseurantaverkosto.

Verkoston tehtävä on sopia yhteisistä käytännöistä, käsitellä kyselyn palaute sekä kehittää kyselyä ja uraseurantatiedon käyttöä. Verkoston edustajien kautta tieto välittyy ammattikorkeakouluihin.

Arenen rooliin kuuluu uraseurantakyselyn sisältöjen, aikataulujen, yhteisten periaatteiden ja eettisten kysymysten hyväksyminen sekä valtakunnalliseen viestintään osallistuminen vuosittain. Arene  myös asettaa uraseurantakyselylle ohjausryhmän.

Uraseurantakyselystä vastuussa olevat ammattikorkeakoulut (4 -6 ammattikorkeakoulua) muodostavat uraseurantatyöryhmän. Työryhmä vastaa kyselyn toteutuksesta ja kehittämisestä sekä tekee operatiiviset päätökset toteutukseen liittyen. CSC:n ja Otuksen kanssa solmittavat sopimukset sekä resurssien kerääminen ammattikorkeakouluilta hoidetaan yhden vastuuammattikorkeakoulun toimesta.

Vastuuammattikorkeakoulun vetäjä raportoi uraseurantaverkostolle ja Arenelle kyselyn toteutuksesta ja vetää uraseurantaverkostoa.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.

Uraseurantaverkoston jäsenet ammattikorkeakouluittain:
 • Arcada, Mia Ingman
 • Centria-ammattikorkeakoulu, Kati Bång
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pia Juusela
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helka Luttinen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Olli Pöyry
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Elina Kirjalainen
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Laura Häkkinen
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Henna Huusko
 • Karelia-ammattikorkeakoulu, Mikko Penttinen
 • LAB-ammattikorkeakoulu, Tanja Matikainen
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Merja Forest
 • Laurea-ammattikorkeakoulu, Jaana Ignatius
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kirsi Kuosa
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ismo Kinnunen
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jaana Halme
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Esa Viklund
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Mervi Lehtola
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Jesse Sjelvgren
 • Turun ammattikorkeakoulu, Satu Helmi
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, Juha Vierola
 • Yrkeshögskolan Novia, Isabella Alén