Karriäruppföljningsundersökning för alumner som utexaminerats från en yrkeshögskola år 2017

13.09.2022

Vad är arbets- och karriärsituationen för alumner fem år efter examen? Den kompetens man fått från yrkeshögskolestudier i arbetslivet?

Vi utforskar dessa teman med en nationell karriäruppföljningsundersökning, som riktar sig till alla som tog en yrkeshögskole- eller en högre yrkeshögskoleexamen 2017. Undersökningen görs inom alla yrkeshögskolor i Finland. Undersökningen utförs av yrkeshögskolorna tillsammans med CSC – Center for Science Information Technology Ltd.

 

Varför skulle jag svara?

  • Genom att svara
  • hjälper du sökande och nuvarande studenter med sina tankar kring karriär
  • får du påverka framtidens yrkeshögskoleutbildning

Karriäruppföljningsundersökningen spelar en viktig roll i utvecklingen av utbildning och karriärvägledning för studenter. Du kan se resultaten i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen och i töissä.fi-karriärtjänsten som presenterar utexaminerades arbetsuppgifter och karriärstigar.

Hur fungerar undersökningen?

Respondenterna kommer att kontaktas via e -post och sms. Din egen yrkeshögskola kommer att kontakta och be dig att svara på en enkät. Din bakgrundsinformation är fås från detnationella universitetsdataregistret Virta som upprätthålls av utbildnings- och kulturministeriet. Grundläggande information om dina examina tas ut som bakgrundsinformation, så formuläret ställer inte frågor relaterade till dessa separat. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild respondent kan identifieras.

 

Vi uppskattar ditt svar!