Enkätens innehåll

Karriäruppföljningsenkät för utexaminerade vid yrkeshögskola

Karriäruppföljningen har en viktig roll inom utvecklingen av utbildningen och karriärhandledningen för studerande.   Utgående från svaren kan man hjälpa dagens studerande med frågor som gäller val av karriär och föra framtidens yrkeshögskoleutbildning närmare arbetslivet. Bakgrundsinformationen om deltagarna samlas in ur högskolornas riksomfattande datareserv, Virta, som upprätthålls av undervisnings- och kulturministeriet.

Karriäruppföljningsenkätens teman:

Enkäten utgörs i huvudsak av flervalsfrågor och några öppna frågor.

  • Bakgrundsuppgifter (ur studeranderegistret)
  • Tidigare utbildning och arbetserfarenhet
  • Nöjdhet med examen med tanke på karriären (uppskattningen och kännedomen om examen, de färdigheter som examen ger, helhetsnöjdhet, villighet att rekommendera (NPS)
  • Karriären som helhet (sysselsättning, avbrott i karriären, nöjdhet, företagande, arbete inom bransch som motsvarar examen)
  • Placering i arbetslivet (yrke, sektor, bransch, lön, arbetsplatsens läge)
  • Utbildning efter utexamineringen, orsaker till utbildningen
  • Den egna kompetensen och ansvarets motsvarighet
  • Betydelsen av generisk kompetens i det egna arbetet vs. hur denna utvecklades under studierna
  • Tips för dagens studerande
  • Framtida karriärförhoppningar
Ta del av frågeformuläret med länkarna nedan: