Förverkligande av enkäten

Syftet med enkäten är att kartlägga arbetssituationen och karriären för utexaminerade från yrkeshögskolor fem år efter examen.

Resultat

Ta del av resultaten för karriäruppföljningsenkäten från 2020. Resultat för tidigare år finns på adressen uraseurannat.fi.

Samordning

Karriäruppföljningsenkäten genomförs av det riksomfattande karriäruppföljningsnätverket tillsammans med Arenes utbildningsutskott

Yrkeshögskolornas karriäruppföljning för 2017 års utexaminerade har avslutats

Den nationella karriäruppföljning nådde 10 722personer som utexaminerade år 2017. Den nationella svarsfrekvensen var 41,4 %, vilket är en ökning från föregående år (2021; 38 %). Det fanns......

Karriäruppföljningsenkäten för utexaminerade från yrkeshögskolor inleds – över 27 000 utexaminerade får svara på enkäten

Arenes pressmeddelande 13.10.2021: Med hjälp av yrkeshögskolornas riksomfattande karriäruppföljningsenkät samlar man information om de utexaminerades sysselsättning, arbetskarriären som......

Karriäruppföljningsundersökning för alumner som utexaminerats från en yrkeshögskola år 2017

Vad är arbets- och karriärsituationen för alumner fem år efter examen? Den kompetens man fått från yrkeshögskolestudier i arbetslivet?Vi utforskar dessa teman med en nationell......