Uraseurantakysely AMKista 2017 valmistuneille

13.09.2022

Millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen? Kantaako amk-opinnoista saatava osaaminen työelämässä?

Selvitämme näitä teemoja valtakunnallisella uraseurantakyselyllä, jonka kohderyhmään kuuluvat kaikki vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutetaan kaikissa ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea.  Kyselyn toteuttaa ammattikorkeakoulut yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

 

Miksi minä vastaisin?

Vastaamalla:

  • autat hakijoita ja nykyisiä opiskelijoita heidän urapohdinnoissaan
  • pääset vaikuttamaan tulevaisuuden ammattikorkeakoulutukseen.
  • Uraseurantakysely on tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa. Tuloksia voit nähdä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta sekä korkeakouluista valmistuneiden työtehtäviä ja urapolkuja esittelevässä kaikille avoimessa töissä.fi-verkkopalvelussa.

 

Miten kysely toimii?

Vastaajia lähestytään sähköpostitse ja tekstiviestillä. Oma ammattikorkeakoulusi lähettää sinulle pyynnön osallistua kyselyyn. Vastaajia lähestytään sähköpostitse ja tekstiviestillä. Taustatietosi poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta Virrasta. Taustatietoina poimitaan perustiedot tutkinnoistasi, joten lomakkeessa ei kysytä erikseen siihen liittyviä asioita.  Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

 

Arvostamme vastaustasi suuresti!