Karriäruppföljningsnätverket

Ett riksomfattande samarbetsnätverk för yrkeshögskolorna, karriäruppföljningsnätverket, har bildats för att genomföra karriäruppföljningsenkäten och informera om resultaten.

Nätverkets uppgift är att komma överens om gemensam praxis, behandla responsen på enkäten samt utveckla enkäten och användningen av uppgifterna från karriäruppföljningen. Via representanterna för nätverket förmedlas informationen till yrkeshögskolorna.

Till Arenes uppgifter hör att godkänna innehållen, tidtabellerna, de gemensamma principerna och etiska frågorna för karriäruppföljningsenkäten och årligen delta i den riksomfattande kommunikationen om karriäruppföljningen. Arene tillsätter även styrgruppen för karriäruppföljningsenkäten.

De ansvariga yrkeshögskolorna för karriäruppföljningsenkäten (fyra till sex yrkeshögskolor) bildar en karriäruppföljningsarbetsgrupp. Arbetsgruppen svarar för förverkligandet och utvecklingen av enkäten och fattar operativa beslut i anslutning till förverkligandet. Avtalen som ingås med CSC och Otus samt insamlingen av resurser från yrkeshögskolorna sköts av en ansvarig yrkeshögskola.

Ledaren vid den ansvariga yrkeshögskolan rapporterar till karriäruppföljningsnätverket och Arene om förverkligandet av enkäten och leder karriäruppföljningsnätverket.

Verksamheten styrs av etiska principer.

Medlemmarna i karriäruppföljningsnätverket enligt yrkeshögskola:
 • Arcada, Sandra Slotte
 • Centria-ammattikorkeakoulu, Heli Lauronen
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pia Juusela
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Eva Loippo-Sännälä
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helka Luttinen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Jaana Kullaslahti
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Elina Kirjalainen
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sini Taimela
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Teija Sievänen
 • Karelia-ammattikorkeakoulu, Mikko Penttinen
 • LAB-ammattikorkeakoulu, Tanja Matikainen
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Merja Forest
 • Laurea-ammattikorkeakoulu, Jaana Ignatius
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kirsi Kuosa
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ismo Kinnunen
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, Eeva-Leena Forma
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Esa Viklund
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Mervi Lehtola
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Merja Hanhimäki
 • Turun ammattikorkeakoulu, Satu Helmi
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, Juha Vierola
 • Yrkeshögskolan Novia, Isabella Alén