Nätverket för alumnaktörer

Vem är alumn och vad betyder det? I ordboken betyder alumn ofta det samma som elev. Nästan var och en av oss är alumn – det kan röra sig om en yrkeshögskola, ett universitet eller ett annat läroverk. För att vara alumn behöver du inte ingå i ett register eller ha ett nära samarbete med läroverket – även om detta givetvis är att uppmuntra ur universitetets synvinkel. Inom alumnarbetet strävar man efter att båda parterna ska ha nytta av samarbetet.  Med sin mångsidiga kompetens fungerar alumnerna som representanter för yrkeshögskolorna. Alumnernas yrkeskunskap och kompetens är nu och i framtiden nyckeln till utveckling för företag och organisationer i området.  Uppskattningen av yrkeshögskolornas alumner tar sig uttryck både som alumnernas egen nöjdhet och som arbetsgivarnas uppskattning av yrkeshögskoleexamina.

 

Du formas som alumn under hela studietiden.  Redan i början av studierna har studerandena möjlighet att knyta professionella kontakter och erbjuds projekt-, praktik- och arbetsplatser för examensarbeten av alumner. Studerandenas kännedom om färdigheter och kunskap som behövs i arbetslivet ökar genom samarbete mellan studerandena och olika företag. Även med hjälp av olika projekt och mentorskapsprogram strävar man efter att studerandena ska få en uppfattning om behoven inom arbetslivet redan under studierna.

 

Genom alumnerna får yrkeshögskolorna respons om färdigheter och kunskap som krävs i arbetslivet. Karriäruppföljningsenkäten är ett sätt för alumner att påverka utvecklingen av utbildningen. Detta innebär att man ytterligare bör framhäva betydelsen av alumnerna och alumnarbetet för yrkeshögskolorna.  De som arbetar med alumner vid yrkeshögskolorna anser att det är centralt för främjande av alumnarbetet att det riksomfattande samarbetet öppnas upp för att inkludera alla yrkeshögskolor.  Som ett resultat av projektet ”AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön” har ett nationellt nätverk av alumnaktörer bildats, vars medlemmar är experter som sysslar med alumnarbete vid yrkeshögskolorna. Alumnnätverket samordnas av en arbetsgrupp som tillsätts varje år. Syftet med arbetsgruppen är att förankra det som man kommit överens om inom nätverket i praktiken och främja de teman som man tillsammans kommit överens om.  Ansvaret för ledning av nätverket växlar varje termin fram till våren 2021. Från och med hösten 2021 kommer ansvaret för ledningen av nätverkets verksamhet att växla varje läsår.

 

Ansvar för ledning av nätverket:

Yrkeshögskolan Novia:hösten 2022

Haaga-Helia AMK: hösten 2021 – våren 2022

Laurea AMK: våren 2021

Turun ammattikorkeakoulu: våren 2020 – hösten 2020

Kontaktuppgifter

Isabella Alén,
Alumnkoordinator, Yrkeshögskolan Novia

+358 192248135
Isabella.Alen@novia.fi