Karriäruppföljningsenkäten för utexaminerade från yrkeshögskolor inleds – över 27 000 utexaminerade får svara på enkäten

14.10.2021

Arenes pressmeddelande 13.10.2021:

 

Med hjälp av yrkeshögskolornas riksomfattande karriäruppföljningsenkät samlar man information om de utexaminerades sysselsättning, arbetskarriären som helhet samt om hur nöjda de är med karriären och examen. Alla som avslutade sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, dvs. de som utexaminerades 2016, får enkäten.

 

Karriäruppföljningsenkäten erbjuder aktuell arbetslivsinformation om bl.a. sysselsättning av personer som avlagt examen, karriärvägar och den allmänna kompetens som behövs i arbetslivet och som är gemensamt för olika branscher. Uppgifterna är viktiga för utveckling av utbildning och studiehandledning.

 

Arbetslivet förändras kontinuerligt och förutsätter kontinuerligt lärande och utveckling av den egna kompetensen. För den utexaminerade räcker det inte längre med goda branschspecifika kunskaper, utan den studerande ska bl.a. ha förmåga att lära sig och tillägna sig nya kompetenser. Enkäten ger information om vilken kompetens alumner som utexaminerats från yrkeshögskolorna själva anser vara viktig efter en arbetskarriär på fem år, konstaterar Arenes verksamhetsledare Ida Mielityinen.

 

Ett av målen med den riksomfattande enkäten är att producera information om huruvida de som utexaminerats från yrkeshögskolan är nöjda med den utbildning de fått. Karriäruppföljningsenkäten innehåller frågor som valts ut i finansieringsmodellen och som syftar till att utvärdera utbildningens kvalitet.  Utifrån de svar som påverkar finansieringsmodellen delar undervisnings- och kulturministeriet ut 3 % av grundfinansieringen till yrkeshögskolorna.

 

Målgruppen för karriäruppföljningsenkäten är personer som utexaminerats från yrkeshögskolan för fem år sedan.

 

Karriäruppföljningsenkäten skickas i år den 13 oktober per e-post och textmeddelande till alla som utexaminerats med YH-examina och HYH-examina år 2016. Yrkeshögskolorna önskar att så många utexaminerade som möjligt delar med sig av sina erfarenheter av studier och karriär. Yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät genomförs samtidigt som universitetens karriäruppföljningsenkät.

 

 

Mer information:

projektchef

Satu Helmi

Åbo yrkeshögskola

satu.helmi@turkuamk.fi

 

Resultaten från tidigare karriäruppföljningsenkäter finns på

Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen

Töissä.fi