Viisi vuotta valmistumisesta – mitä osaamista työelämässä tarvitaan?

28.09.2021

HAMKin Unlimited julkaisusarjassa julkaistiin artikkeli, jossa selvitettiin millaista osaamista ammattikorkeakouluista valmistuneet alumnit itse pitävät tärkeänä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Artikkelin aineistona on käytetty uraseurantakyselyyn vuosina 2018‒2020 (2013‒2015 AMK-tutkinnosta valmistuneet) vastanneita. Mukana ovat ne vastaajat, jotka työskentelevät edelleen samalla alalla, jolle viisi vuotta sitten valmistuivat.

Artikkelissa aineistoa tarkastellaan kahden osaamista koskevan kysymyksen kautta.

  • Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi?Vastaajille esitettiin lista 20 geneerisestä osaamisesta, joiden tärkeyttä arvioitiin Likert-asteikolla (1 = ei lainkaan tärkeä, 6 = erittäin tärkeä).
  • Avoin kysymys: Tulevaisuuden työelämää ajatellen, mitä ammatillista ja alaasi liittyvää osaamista kannustaisit nykyisiä opiskelijoita kehittämään?

Tuloksista näkyy, että eri alojen vastauksista löytyi runsaasti mainintoja yhdenmukaisista tai samankaltaisista, työelämän geneeristä osaamistarpeista.  Toisaalta vastaajien mainitsemat alaspesifit osaamiset samankin alan sisällä vaihtelivat usein huomattavasti paitsi tutkinto-ohjelmien myös vastaajien moninaisten tehtävänkuvien mukaan. Alakohtaisen substanssiosaamisen kategoria ei siis ole samankaan alan sisällä kovin yhtenäinen, vaan sisältää hyvin monenlaisia ja keskenään erityyppisiä osaamisia.

Käy lukemassa mielenkiintoinen artikkeli osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446197

 

Artikkelin ovat kirjoittaneet:

Jaana Kullaslahti, korkeakoulupedagogiikan asiantuntija, HAMK Edu

Susanna Saarinen, erikoissuunnittelija, Koulutuksen kehittämispalvelut, TAMK

Aino Suomalainen, tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Satu Helmi, laatusuunnittelija, Turun ammattikorkeakoulu

Kristiina Kemppainen, kehittämispäällikkö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Taina Kilpinen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu