Uraseurantakyselyn tulokset paranivat selvästi

02.02.2024

 

Mediatiedote: Viivain Oy tehnyt raportin Uraseurantakyselyn 2024 -tuloksista. (Alkuperäiseen mediatiedotteeseen pääset tästä)

Viivain on analysoinut ammattikorkeakouluista vuonna 2018 valmistuneiden vastaukset syksyllä 2023 lähetettyyn uraseurantakyselyyn. Kyselyllä kerätään vuosittain tietoa viisi vuotta sitten valmistuneiden tyytyväisyydestä tutkintoonsa ja työuraansa tähän mennessä. Kyselyn kysymyksistä osa toimii ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa laadullisen työllistymisen rahoitusmittarina.

Merkittävänä tuloksena voidaan pitää valmistuneiden tyytyväisyyden laaja-alaista paranemista, mikä näkyi erityisesti tekniikan alan valmistuneiden vastauksissa. Keskiarvo nousi erityisen selvästi ”Pystyn hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani osaamista nykyisessä työssäni hyvin” -kysymykseen annetuissa vastauksissa. Tyytyväisyyden parantumista selittänee vuonna 2018 valmistuneiden parantunut työmarkkina-asema.

Tulokset vaihtelevat ammattikorkeakoulujen tasolla edelleen erittäin suuresti. Valtakunnan tasolla muuttumattomana on koulutusalojen erot tyytyväisyydessä. Sote-alalta valmistuneilla tyytyväisyys on parasta ja kulttuurin alalla heikointa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneet antavat selvästi muita parempaa palautetta.

Ammattikorkeakouluista parhaan NPS (Net Promoter Score) -lukeman sai Diakonia-ammattikorkeakoulu (+29) Hämeen ammattikorkeakoulun (+19) sijoittuessa toiseksi ja Tampereen ammattikorkeakoulun (+18) kolmanneksi. Koulutusalojen tulokset vakioivassa laskennassa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (+16) sijoittuu Hämeen edelle kolmanneksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu onnistui parantamaan NPS-lukemaansa eniten edellisvuodesta.

Jukka Jonninen, Viivain Oy