30.01.2023

Den nationella karriäruppföljning nådde 10 722personer som utexaminerade år 2017. Den nationella svarsfrekvensen var 41,4 %, vilket är en ökning från föregående år (2021; 38 %). Det fanns dock skillnader i högskolespecifika svarsfrekvenser. Svarsfrekvensen varierade från 56,7  till 31,1 procent. Det är bra att notera att alumnerna är villiga att ge utvecklande utvärdering till högskolor. Tack till alla som svarat på enkäten

Rapportering av resultaten

Högskolorna har tillgång till sina egna högskolespecifika resultat genom ARVO-systemet. De nationella resultaten av undersökningen är för alla i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.