Yrkeshögskolornas karriäruppföljning för 2016 års utexaminerade har avslutats

26.11.2021
Uraseurantakyselyn 2021 tulokset

Den nationella karriäruppföljning nådde 9677 personer som utexaminerade år 2016. Den nationella svarsfrekvensen var 38 %, vilket är en ökning från föregående år (2020; 34 %). Det fanns dock skillnader i högskolespecifika svarsfrekvenser. Svarsfrekvensen varierade från 59,5 till 26,7 procent. Det är bra att notera att alumnerna är villiga att ge utvecklande utvärdering till högskolor. Även om den nationella svarsfrekvensen ökade, finns det fortfarande utmaningar när det gäller att nå ut till alumnerna.

Den genomförda karriärenkäten testades återigen ett nytt sätt att nå respondenterna. Den här gången fick alumnerna både ett textmeddelande och ett e-postmeddelande samtidigt. Ansamlingen av svar under de första två dagarna av undersökningen var därför exceptionellt hög, nämligen ungefär 19% svarades.

Rapportering av resultaten

Högskolorna har tillgång till sina egna högskolespecifika resultat genom ARVO-systemet. De nationella resultaten av undersökningen kommer att vara tillgängliga för alla i mitten av december i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.  På Vipunen finns det resultaten från senaste åren också.